הקפאת הליכים


במקרים של חוסר יכולת לשלם חובות של חברה, ניתן לבקש מבית המשפט צו להקפאת הליכים מפני נושים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. כל אימת שצו הקפאת ההליכים הינו בר תוקף, נושי החברה אינם רשאים להגיש כנגדה תביעות ואין הם יכולים להמשיך ולפועל כנגדה. לא זו אף זו, חברה אשר ניתן לה צו הקפאת הליכים אינה רשאית לפרוע חובות טרם ההקפאה ללא קבלת אישור לכך מבית המשפט (מדובר אפוא בהעדפת נושים). את צו הקפאת ההליכים ניתן להאריך מדי כמה זמן לתקופה של תשעה חודשים.

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה