כינוס נכסים


כינוס נכסים הוא הליך המתבצע ע"מ לגבות את מלוא החוב או את חלקו, ע"י מכירת נכס או נכסים של החייב. כינוס נכסים בהליכי הוצאה לפועל הינו כינוס של נכסי חייב ספציפיים וזאת על ידי כונס נכסים שמונה לכך על ידי ראש ההוצאה לפועל. כונס הנכסים חייב להיות עו"ד. הכונס ינהל את הנכס אשר כונס וזאת עד לתום מכירתו בעבור המחיר הגבוה ביותר. כונס הנכסים משמש למעשה כזרועו הארוכה של ראש ההוצאה לפועל וחלות עליו חובות שונות כגון חובת הנאמנות וחובת הזהירות. מכירתו של הנכס נעשית בכפוף לאישור שניתן לכך מההוצאה לפועל. כינוס נכסים יכול להיות כינוס של דירה, רכב, מיטלטלין, זכויות בחברה ועוד.

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה