:אישורי נוטריון

 ייפוי כח נוטריוני*
​ אימות חתימה על מסמך*
אישור שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך*
אישור נכונותו של העתק מסמך*
לאשר נכונותו של תרגום מסמך*
קבלת ואישור תצהיר והצהרה אחרת*
אישור שאדם פלוני חי*
אישור נכונותה של רשימת מצאי*
עריכת העדה של מסמך סחיר*
עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית*
 הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין. לרבות דין של מדינת חוץ*
  או על פי מסמך אחר 
שימוש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר*
אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין*
שירותי הנוטריון ניתנים עפ"י חוק ושכר הטרחה בהם נקבע בתקנות ומתעדכן מעת לעת והוא מחייב את הנוטריון לפעול על פיו. אישורים נוטריונים מתאפיינים בכך שלאישור מצורף דף החתום בחותמת הנוטריון וכרוך בסרט אדום אישורים נוטריונים נפוצים הניתנים ע"י משרדנו הם ייפוי כח נוטריוני, אימות חתימה על מסמך, אישור תרגום של מסמך ו/או תעודה, אישור נכונות העתק מסמך למקור, אישור חתימת צוואה, אישור להסכם ממון ​אישורים נוטריונים הינם אישורים בעלי תוקף משפטי,  אשר באים במקום אישור מטעם בית משפט אשר הינו הליך מורכב אשר לוקח זמן רב והינו יקר יותר מאשר האישור הנוטריוני בנוסף לאמור לעיל, משרדנו מתרגם ונותן אישור נוטריוני לתרגום כל מסמך מהשפה העברית לאנגלית ולהיפך
האישורים הנוטריונים הניתנים ע"י משרדנו הם מגוונים ורבים, אישורים נוטריונים הם אישורים בעלי תוקף משפטי ובאים במקום אישור של בית משפט ומטרתם לקצר ולהוזיל את התהליכים לקבלתם. נוטריון הוא עו"ד בעל וותק של 10 שנים לפחות, ללא הרשעה פלילית שיש עימה קלון, אשר קיבל את הסמכתו ממשרד המשפטים לאחר שעבר בחינה ולאחר שהוא הוכיח את יושרו ומקצועיותו בתחומים הנוגעים לתפקידו כנוטריון  

שרותי נוטריוןשמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה