חקירת יכולתחקירת יכולת היא חלק חשוב בקביעת יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את חובו. אשר על כן, רשאים      

        שני הצדדים, הזוכה והחייב, להגיש בקשה לקיום חקירת יכולת.

מבחינת החייב, חקירת יכולת מהווה אפשרות עבורו להוכיח לראש ההוצאה לפועל מהו הסכום החודשי המירבי אשר ביכולתו לשלם ע"מ לפרוע את החוב. מבחינת הזוכה זו אפשרות להוכיח כי החייב יכול לשלם יותר ע"ח חובו ולהגדיל את התשלום החודשי ולקצר את תקופת תשלום החוב. כל צד וכן ראש ההוצאה לפועל רשאים להביא לחקירת היכולת מסמכים, עדים וראיות רלבנטיות אשר יכולים לשפוך אור על יכולתו הכלכלית של החייב.

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה