טענת פרעתי


סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל הינו הסעיף הנוגע לטענת פרעתי. במסגרת הצגת טענה זו, טוען החייב כי החוב שולם, במלואו או בחלקו. טענת פרעתי יכולה להתבסס על מספר טיעונים כגון - החייב טוען כי שילם את החוב, החייב טוען כי הזוכה חייב לו כספים ועל כן יש לקזז בין הסכומים, שינוי נסיבות מהותי הופך את החוב לבלתי הוגן ועוד. נטל ההוכחה בנוגע לטענת פרעתי מונח על כתפיו של הטוען אותה. טענת פרעתי מתבררת בבית משפט השלום ולא בלשכת ההוצאה לפועל ועל כן נדרש כי הייצוג יהיה באמצעות עו"ד.

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה