דיני שטרות


דיני השטרות הינם מערכת חוקים העוסקת בהתנהלות אזרחים עם שטרות בישראל. בין חוקים אלו ניתן למנות את פקודת השטרות (שהינה החוק המרכזי לעניין זה) וחוקים נוספים כגון חוק שיקים ללא כיסוי, פקודת ההוצאה לפועל, חוק הבנקאות וכדומה. דיני שטרות עוסקים בעניינים משפטיים כגון כשלון תמורה, שיק ללא כיסוי, שטר שנפל בו פגם, סחירות של שטרות וכדומה. במקרים בהם עולה סוגיה משפטית בנוגע לשטרות (שטרות חוללו, שטר לא שולם, שטר לא נרשם על פי הדין).

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה