?סכסוכים על הרכוש

?עורכים צוואה

?זקוקים לייעוץ משפט

מעוניינים למנות אפוטרופוס

בית המשפט לענייני משפחה ודיני משפחהסכסוכים משפחתיים בישראל מופרדים מהערכאות המשפטיות הרגילות ודיונים בעניינים אלה נעשים בבתי הדין הדתיים ואו בבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בערכאות משפטיות אשר נהנות מאפשרות רחבה להעניק פרשנות לחוק ולחרוג מדיני הראיות וסדרי הדין כאשר הדבר מתבקש לדוגמא, כאשר טובתם של קטינים עומדת על הפרק במסגרת דיני המשפחה נכללים נושאים רבים כגון מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת ילדים, הסדרי ראיה, גירושין, נישואין, פונדקאות, הגירה, חלוקת רכוש, פירוק שיתוף בדירת מגורים, הסכמי ממון ועוד
סכסוכים ומחלוקות במסגרת המשפחה נדונים באופן ייחודי בבתי המשפט לענייני משפחה, בהתאם לדיני המשפחה דיני המשפחה, לאור רגישותם ומורכבותם, מאפשרים לבית המשפט חופש פעולה ומתן פרשנות רחבה לחוק על מנת לתת פתרונות ההולמים וגמישים, אשר אינם כפופים לדיני הראיות והדין הנהוגים בבתי המשפט הרגילים, כאשר הדיון הוא בסכסוכים ובמחלוקות במסגרת המשפחה
דיני המשפחה כוללים נושאי משנה רבים כגון: מזונות ילדים, מזונות אישה (חוק המזונות (הבטחת תשלום)), חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), משמורת ילדים, הסדרי ראיה, גירושין, נישואין (פקודת הנישואין והגירושין (רישום)), פונדקאות (חוק הסכמים לנשיאת עוברים), הגירה, חלוקת רכוש ( חוק יחסי ממון בין בני זוג), פירוק שיתוף בדירת מגורים (חוק המקרקעין) הסכם ממון ירושה צוואה (חוק הירושה) וכו משרדנו מייצג צדדים בין בני משפחה, בכל הנושאים הקשורים לדיני המשפחה, בבית
הדין 
שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה