איחוד תיקים


חייב אשר מתנהלים כנגדו מספר תיקים בלשכה ההוצאה לפועל והוא אינו מסוגל לשלם עבורם, רשאי לבקש איחוד תיקים. בקשה זו מביאה לכך שכל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ מאוחדים לתיק אחד הנקרא – תיק האיחוד. איחוד תיקים נועד להקל על החייב בהתמודדות מול התיקים, קל וחומר כאשר התיקים מפוזרים בלשכות הוצאה לפועל במקומות שונים. במסגרת ההליך לאיחוד התיקים מבוצעת לחייב חקירת יכולת בה נקבע מהו הסכום החודשי אותו יכול החייב לשלם.

החיסרון המשמעותי באיחוד תיקים הוא כי ראש ההוצאה לפועל מכריז על החייב כחייב מוגבל אשר אינו יכול להקים חברה, אינו רשאי לנהל חשבון בנק, שיקים וכרטיסי אשראי ומוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, עד לתשלום מלוא חובו.  

שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה