הוצאה לפועל הינה מערכת אשר נועדה לסייע בגביית חובות של חייבים מול זוכים לאחר שקיבלו פסק דין המורה על זכייתם בדין ו/או במקרים של שיקים שחוללו והוחזרו ע"י הבנק. במקרים אלו ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק כנגד החייב אשר מאפשר פתיחת הליכי גביה כגון עיקולים ושעבודים. דיני ההוצאה לפועל נועדו לאזן בין זכויותיו של הזוכה לקבל את המגיע לו מחד, וזכותו של החייב לחירות וכבוד מאידך. מומלץ כי פתיחת התיק וניהולו תתבצע ע"י עו"ד הבקי בתחום.

הוצאה לפועל


שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה