בית הדין לעבודה


בישראל הינם ערכאה בעלת סמכות ייחודית לדון במחלוקות בין עובדים למעבידים. הערכאה
הנמוכה היא בתי הדין האזוריים וערכאת הערעור היא בית הדין הארצי. לבית הדין לעבודה
סדר דין ייחודי בשל מורכבותם וייחודיותם של דיני העבודה
משרדנו מייצג את
לקוחותינו בשתי הערכאות גם יחד
שמואל פז משרד עורכי דין ונוטריון יבנה